top of page

Psykoterapia

Psykoterapialla saat tukea elämän kriisitilanteissa ja mielenterveyden ongelmissa. Psykoterapiassa voin tukea sinun mielenterveyttäsi.

Pitkällä työkokemuksellani ja psykoterapiaosaamisellani voin auttaa sinua mielenterveyden häiriöissä. Psykoterapiassa työskentelemme sellaisten ajatusmallien ja menetelmien avulla, jotka tukevat ja auttavat sinua. Työskentelen integratiivisella tavalla. Yhdistän mm. ratkaisukeskeistä ja kognitiivista viitekehystä ja tekniikkaa asiakaslähtöisesti. Tarjoan myös kuntoutuspsykoterapiaa ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapiaa.

Kohtaamisessa

  • asiakaslähtöisyys

  • tulevaisuussuuntautuneisuus

  • voimavarakeskeisyys

  • luovuus ja huumori

  • yhteistyö

bottom of page